สิงหาคม 27 2018
DSC_1730

การประเมิณคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบโครงการ 3 ดี และหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบระดับจังหวัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

อง์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ร่วมกับ บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 1,11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยร่วมต้อนรับ นายวิชยันต์ บูรณกิจพิณโย รองผู้ว่าราชหการจังหวัดและคณะกรรมการประเมิณคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบโครงการ 3 ดี และหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบระดับจังหวัด
DSC_1601 DSC_1607 DSC_1609 DSC_1610 DSC_1614 DSC_1615 DSC_1616 DSC_1618 DSC_1619 DSC_1626 DSC_1627 DSC_1628 DSC_1629 DSC_1630 DSC_1631 DSC_1633 DSC_1634 DSC_1645 DSC_1646 DSC_1647 DSC_1651 DSC_1653 DSC_1656 DSC_1658 DSC_1659 DSC_1660 DSC_1662 DSC_1663 DSC_1664 DSC_1665 DSC_1667 DSC_1668 DSC_1677 DSC_1680 DSC_1683 DSC_1687 DSC_1689 DSC_1697 DSC_1701 DSC_1702 DSC_1706 DSC_1710 DSC_1717 DSC_1730 DSC_1741 DSC_1744 DSC_1747 DSC_1756 DSC_1757 DSC_1760 DSC_1772 DSC_1777 DSC_1783