กันยายน 28 2018
DSC_0092

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดกินได้ในจังหวัดอำนาจเจริญและการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยี”

วันที่ 28 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รับเกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดกินได้ในจังหวัดอำนาจเจริญและการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยี” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพของเห็ดกินได้ และสามธิตการนำเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่องดื่ม และขนมขับเคี้ยว
ณ. โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านสร้างถ่อนอก

DSC_0038 DSC_0040 DSC_0044 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0072 DSC_0076 DSC_0088 DSC_0092 DSC_0096 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0114 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0149 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0156 DSC_0158 DSC_0160