ตุลาคม 01 2018
S__17014831

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2561

นที่ 18 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนและเยาวชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน และในชุมชน
จัดทำโดย งานป้องกันและบัญเทาสาธาณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

S__17014795 S__17014796 S__17014797 S__17014798 S__17014799 S__17014800 S__17014801 S__17014802 S__17014803 S__17014804 S__17014805 - Copy S__17014806 - Copy S__17014807 - Copy S__17014808 S__17014809 S__17014810 S__17014813 S__17014814 - Copy S__17014828 S__17014831 S__17014837 - Copy