ตุลาคม 19 2018
DSC_1038

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

วันที่ 19 ตุลาคม 2561
นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้จัดทำ”โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” และได้รับเกียรติจาก ท่านวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่สาธารณะ สร้างความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น

103192 103197 DSC_0847 - Copy DSC_0860 DSC_0865 DSC_0869 DSC_0870 - Copy DSC_0877 - Copy DSC_0883 DSC_0884 - Copy DSC_0885 - Copy DSC_0889 - Copy DSC_0889 DSC_0891 DSC_0892 - Copy DSC_0899 DSC_0900 - Copy DSC_0900 DSC_0903 DSC_0905 DSC_0906 DSC_0908 - Copy DSC_0910 DSC_0914 DSC_0915 - Copy DSC_0918 DSC_0920 DSC_0922 DSC_0923 DSC_0927 DSC_0931 DSC_0934 DSC_0935 DSC_0936 DSC_0937 DSC_0938 DSC_0939 DSC_0942 DSC_0943 DSC_0947 DSC_0951 DSC_0952 DSC_0958 DSC_0959 DSC_0961 DSC_0963 DSC_0970 DSC_0974 DSC_0977 DSC_0978 DSC_0982 DSC_0991 DSC_0992 DSC_0994 DSC_0997 DSC_1003 DSC_1007 DSC_1009 DSC_1011 DSC_1013 DSC_1017 DSC_1019 DSC_1021 DSC_1024 DSC_1026 DSC_1029 DSC_1033 DSC_1035 DSC_1038 DSC_1041 DSC_1043 DSC_1045 DSC_1060 DSC_1061 DSC_1062 DSC_1065 DSC_1070 DSC_1073