ตุลาคม 24 2018
103239

วันปิยะมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยนำโดยนายดาบชัย พิทักเทพษ์สมบัติ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน

 103234 103235 103236 103239 103242