หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_1038

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ […]

20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 21 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อ […]

DSC_1730

การประเมิณคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบโครงการ 3 ดี และหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบระดับจังหวัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 อง์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย […]