ป้ายกำกับ: กิจกรรม

P1010311

โครงการบูรณาการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติดและค่ายวิชาการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้ […]

13072159_1055159074543833_1799615540_o (1)

กิจกรรมการจัดงานสงกรานต์สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

นายดาบชัย  พิทักษ์เทพสมบัติ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล […]